“Kapetan Dragan” na Banovini ljeto 1991.+dokumenti o napadu na hrvatske civilne i vojne ciljeve

PRILOŽENA DOKUMENTACIJA

01. A 055-001 (.pdf)- ‘Crveni Krst RSK’: ‘spisak djece poginulih boraca u vojsci za područje opština Kostajnica (37 ), Petrinja ( 67 ), Glina ( 90 ) i Dvor na Uni ( 44 )’

02. A 071-022 – ‘ Spisak poginulih boraca Glina’

03. A 212-002 (.pdf) – Službeni vojni list JNA – Brojni ukazi o unapređivanjem i umirovljenjima

04. Pisana izjava Čedomira Stefanovića od 13.09.1991.

05. A 301-061 (.pdf)– ‘ Naredba br. 18.’ ‘Ratnog štaba Dvor na Uni, odsjek za saobraćaj i veze, upućen svim komandirima četa’.

06. A 301-062 (.pdf)– ‘ Republika Srbija – SAO Krajina – Centar za obuku ”Šamarica” Čavić Brdo: Spisak vojnika upućenih na obuku dana 13.07.1991.’

07. A 301-063 (.pdf)- ‘Ratni štab narodne zaštite Dvor i naređenje komandantima bataljona za 16.07.1991. do 20.07.1991. o rasporedu jedinica po položajima’

08. A 301-064 (.pdf) – ‘Ratni štab Dvor i naredba br. 43.’

09. A 301- 064 A (.pdf) – ‘Ratni štab Dvor: Naredba br. 46.’

10. A 301-065 (.pdf) – ‘Bilten 33. Pješadijske brigade – Dvor na Uni: Spisak ranjenih boraca 26.07.1991. – 16.11.1994.’

11. A 301-066 (.pdf) – ‘Ratni štab Dvor : Naredba br. 48’

12. A 301- 066 A (.pdf) – ‘Ratni štab Dvor: Naredba br. 59.’

13. A 301-067 (.pdf) – ‘Izvršno vijeće SO Dvor: Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju ratnog štaba narodne zaštite opštine Dvor’

14. A 301-068 (.pdf) – ‘Ratni štab Dvor: Naredba br. 60.’

15. A 301-069 (.pdf) – ‘Kapetan Dragan: Izvještaj iz Gline’

16. A 301-070 (.pdf) – ‘Republika Srbija – SAO Krajina – Ratni štab opštine Dvor: Naređenje povodom anarhije, samovolje u općini Dvor’

17. A 301-071 (.pdf) – ‘Predsjedništvo SO Dvor i Ratni štab Dvora: Rješenje o imenovanju u Ratni štab Banije i Korduna’

18. A 301-073 (.pdf) – ‘Predsjedništvo SO Dvor i Ratni štab Dvora: Rješenje o imenovanju u ratni štab Banije i Korduna’

19. A 301-074 (.pdf) – ‘Predsjedništvo SO Dvor i ratni štab Dvora: Suglasnost za imenovanje Dušana Jovića iz Gline za komandanta ratnog štaba Banije i Korduna’

20. A 301-075 (.pdf) – ‘Republika Srbija – SAO Krajina – Ratni štab opštine Dvor: Izvještaj br. 1/Š za utorak 23.07.1991.’

21. A 301-076 (.pdf) – ‘Republika Srbija – SAO Krajina – Ratni štab opštine Dvor: Zapisnik sastanka komandanta bataljona održan 24.07.1991. u 19 00’

22. A 301-077 (.pdf) – ‘Dvor na Uni – Jedinica za posebne namjene: Izvještaj o napadu na selo Unčane’

23. A 301-078 (.pdf) – ‘Republika Srbija – SAO Krajina – Jedinica za posebne namjene Knin: Izvještaj o napadu na selo Strugu’

24. A 301-079 (.pdf) – ‘Republika Srbija – SAO Krajina – Jedinica za specijalne namene: Izvještaj o napadu na crkvu Sv. Katarine u selu Divuši’

25. A 301-080 (.pdf) – ‘Republika Srbija – SAO Krajina -Knin: Izvještaj o napadu na Kozibrod’

26. A 301-081 (.pdf) – ‘Republika Srbija – SAO Krajina – Jedinica za specijalne namene: Izvještaj o napadu na Divušu i Golubovac Divuški’

27. A 301-082 (.pdf) – ‘Komanda III Bataljona I Brigade Dvor: Izvještaj ratnom štabu za izvršenje zadatka “‘Žaoka”‘

28. A 301-083 (.pdf) – ‘Ratni štab Dvora: Izvještaj o akciji provedenoj dana 26.07.1991.’

29. A 301-084 (.pdf) – ‘Ratni štab opštine Dvor: Naredba br. 93.’

30. A 301-085 (.pdf) – ‘Ratni štab opštine Dvor: Naredba br. 97.’

31. A 301-086 (.pdf) – ‘Ratni štab opštine Dvor: Naredba br. 98.’

32. A 301-087 (.pdf) – ‘Ratni štab Dvor: Naredba br. 99 (k-dantu bat. Mitić M.)’

33. A 301-088 (.pdf) – Glina: ‘Izvještaj o napadu na policijsku postaju Glina’

34. A 301-089 (.pdf) – Glina: ‘Izvještaj o napadu na policijsku postaju Glina’

35. A 301-090 (.pdf) – ‘Republika Srbija – SAO Krajina: Izvještaj o napadu na policijsku postaju Glina’

36. A 301-091 (.pdf) – Glina: ‘Izvještaj o napadu na policijsku postaju u Glini’

37. A 301-092 (.pdf) – ‘Republika Srbija – SAO Krajina – Jedinica za specijalne namjene: Izvještaj o napadu na policijsku postaju Glina’

38. A 301-093 (.pdf) – ‘Republika Srbija – SAO Krajina – Jedinica za posebne namene: Izvještaj o napadu na policijsku postaju Glina ‘

39. A 301-094 (.pdf) – ‘ Republika Srbija k- SAO Krajina – Jedinica za posebne namene – : Izvještaj o napadu na policijsku postaju Glina’

40. A 301-095 (.pdf) – ‘Republika Srbija – SAO Krajina: Izvještaj o napadu na policijsku postaju Glina’

41. A 301-096 (.pdf) – ‘Republika Srbija – SAO Krajina: Jedinica za specijalne namjene: Izvještaj o napadu na policijsku postaju Glina’

42. A 301-097 (.pdf) – ‘Republika Srbija – SAO Krajina – Jedinica za posebne namjene: Izvještaj o toku akcije zauzimanja policijske stanice u Glini 26. i 27.07.1991.’

43. A 301-098 (.pdf) – ‘Načelnik Ratnog štaba Dvor: Zahtjev Izvršnog vijeću SO Dvor za razrješenje od dužnosti načelnika ratnog štaba (pojašnjenje razloga u 6 točaka)’

44. Ante 001 Iskaz svjedoka M.V.

45. Ante 002 Iskaz svjedoka M.B.

46. Ante 003 Iskaz svjedoka V.B.

47. Ante 004 Iskaz svjedoka D.L.

48. B 001-002 – Internet dokument: Iz emisije ‘Kažiprst’ Radija B92, emitirane 26.ožujka 2003. ( http://www.b92.net/promo/najlepsi_auto/popup.php?cat=2&car=reno_klio&no=2 )

49. B 001-011 – Internet dokument: Zapovjedni lanac i pripadnici srpskih postrojbi ‘Crvene beretke’ i ‘Knindže’http://www.hlc.org.yu/srpski/Haski_tribunal/Sudjenje_Milosevicu/Transkripti.php?file=861.html

50. B 001-014 Internet dokument: Transkript svjedočenja Dragana Vasiljkovića (kapetan Dragan) u slučaju Milošević održanog 19. i 20. veljače 2003. u Haagu (http://www.hlc.org.yu/srpski/Haski_tribunal/Sudjenje_Milosevicu/Transkripti.php?file=861.html )

51. B 001-016 Internet dokument: Članak objavljen u srbijanskom tjedniku ‘VREME’ br. 786 pod naslovom ‘Portret savremenika – Kapetan Dragan’ (http://www.vreme.com/cms/view.php?id=440796 )

52. B 001-018 Članak objavljen u srbijanskom glasilu “OSMICA”, od 06.08.1991. pod naslovom ‘Borbe za oslobađanje banije- OPERACIJA ŽAOKA’

53. B 001-019 Internet dokument: Članak objavljen u srbijanskom tjedniku ‘VREME’ br. 638 pod naslovom ‘Ekskluzivno – dokumenti o Jedinici za specijalne operacije: Vukovi i Zmije’ ( http://www.vreme.com/cms/view.php?print=yes&id=336129 )

54. B 001-031 Članak objavljen u srbijanskom glasilu “OSMICA”, od 06.08.1991. pod naslovom ‘SRPSKI RAMBO – Ratna slava kapetana Dragana’

55. Doc 004 Srpski genocid protiv hrvatskog naroda u Pounju i razaranje njegove kulturno-povijesne baštine (Sinteza prikupljenih svjedočenja o stradanju Hrvata u Pounju od srpske agresije u ratu 1991/92.)

56. Doc 146 Banovina (Banija): zemljopisni položaj i obilježja i povijesni osvrt

57. IB 8795789 Glina 26.06.1991. – Iskaz branitelja

58. IB 5986532 Glina 26.06.1991. – Iskaz branitelja

59. IB 5789874 Glina 26.06.1991. – Iskaz branitelja

60. IB 5963781 Pounje 26.07.1991. – Iskaz branitelja

61. IB 5869741 Pounje 26.07.1991. – Iskaz branitelja

62. IB 7387196 Pounje 26.07.1991. – Iskaz branitelja

63. IB 7487132 Pounje 26.07.1991. – Iskaz branitelja

64. Fotografije Set od 93 fotografije iz 1991. 1993. i 1995.

65. Video materijal Alfa centar u Bruškoj u trajanju od cca 3 sata

66. Video materijal Sažeto o kapetanu Draganu – sedam sažetaka ( 1,  2,  34,  5,   6,  7) iz raznih izvora u trajanju od cca 20 minuta

 

 

PREGLED TERORISTIČKIH DJELATNOSTI

 

Prvu oružanu akciju protiv Hrvata i Hrvatske na području Banovine srpski teroristi su izveli 24.-26.06.1991. s ciljem zauzimanja policijskih postaja Dvor na Uni i Glina (A 301-060). Dvor na Uni su bez otpora zauzeli a potom blokirali sve prilaze mjestu. Pri napadu na PP Glina srpski su teroristi ubili tri osobe, a ranili 10. Iz Gline su u zatočeništvo u Knin odveli su 17 osoba – 16 hrvatskih redarstvenika i jednog civila (IB 8795789IB 5986532IB 5789874).

 

28. lipnja 1991. glinska policijska postaja stavljena je pod nadzor MUP-a RH. Mile Martić u Kninu najavljuje delegaciji glinskih Srba da će u Glinu uskoro stići kapetan Dragan sa ‘specijalnom jedinicom’ i da će se situacija srediti (A 301-060). 09.07.1991. pripadnici JNA izveli su tenkovsku blokadu te postaje čime su otežane provedbe svakodnevnih policijske obveze i poslovi.

 

“ŽAOKA”

Svoju drugu zločinačku akciju srpski su teroristi nazvali “ŽAOKA” (A 301-080A 301-081A 301-082). Strateg ove operacije je Dragan Vasiljković poznat i kao kapetan Dragan (A 301-069A 301-076A 301-083B 001-018B 001-031), a u svemu su sudjelovali i predsjednici tzv. ratnih štabova Dvora (Bogdan Vajagić), Gline, Hrvatske Kostajnice, te ministar tzv. SAO Krajine Milan Martić (A 301-075).

 

Polazna baza srpskih terorista nalazila se na Čović brdu u tzv. Centru za obuku ‘Šamarica’ (A 301- 062A 301- 079A 301- 080A 301- 081A 301- 083, A 301-091) a baze manjih teroristički skupina pri samim napadima na hrvate bile su smještene u selima Šegestin (A 301- 079A 301-081), Gornji Javoran (A 301-078).

 

Uvid u rad i sastav tzv. Ratnog štaba Banije i Korduna i tzv. Ratnog štaba Dvora na Uni (A 301-098) vidljiv je iz dokumenata A 301- 067, A 301- 071A 301- 072,A 301- 074A 301-076 i A 301-098. Sadržaj pojedinih Naredbi dostupan je uvidom u dokumente: A 301- 061A 301- 063A 301- 064A 301-064AA 301- 066A 301-066AA 301- 068A 301-070).

 

Provedba ove akcije je započela u petak, 26.07.1991. u 10 sati, a odvijala se na dvije lokacije, na području grada i općine Glina i pravcem od Dvora prema Hrvatskoj Kostajnici uz rijeku Unu.

 

Pounje

Jedan pravac srpskog terorističkog napadaja odvijao se uz rijeku Unu, sjeveroistočno od Dvora na cesti za Hrvatsku Kostajnicu (IB 7387196IB 7487132) i za zadatak je imao ovladavanjem naseljenih mjesta Zamlača (A 301- 082A 301-083A 301-086IB 5963781), Struga (A 301-078A 301-079A 301-081; A 301-082A 301-083A 301-086B 001-016IB 5963781IB 6497432IB 5869741), Unčani (A301-077A 301-083), Kuljani (A 301-082A 301-083A 301-087), Golubovac (A 301-079A 301-081A 301-083), Divuša (A 301-079A 301-081A 301-083), Skela (A 301-080A 301-083), Kozibrod (A 301-060A 301-080A 301-083), Volinja (A 301-083A 301-084A 301-087).
Pri napadu na ova mjesta srpski su teroristi uništavali katoličke sakralne objekte prema ranije utvrđenom planu (A 301-079A 301-081). Masakrirano je 20 Hrvata, dok su ostali civili korišteni kao ‘živi zid’ pri sukobu s hrvatskom policijom (Ante 002, Ante 004, Doc 146). Nezapamćen zločin počinjen je nad ranjenim Hrvatima u dvorskoj bolnici u nazočnosti i odobravanje ravnatelja dr. Vese Vukote (doc 04).
Pri napadu na pounjske Hrvate angažirano je oko 800 naoružanih srpskih terorista (A 301-083) među kojima i 50 pripadnika ‘milicije’ i 50 ‘specijalaca’ tj. pripadnika tzv. jedinice za posebne namjene iz Knina te nepoznat broj pripadnika JNA. Ovim pravcem operacije “ŽAOKA” zapovijedao je Bogdan Vajagić. Osim zločina počinjenih nad Hrvatima – civilima i policajcima Pounja i njihovom imovinom srpski su teroristi počinili brutalni zločin nad hrvatskim ranjenicima smještenim u dvorskom Domu zdravlja kao i nad uhićenicima zatvorenim u tamošnjoj policijskoj postaji (A 301-083A 301-098).

 

Uvidom u raspoložive dokumente među sudionicima terorističkog napada na hrvatsko pučanstvo i mjesta uz rijeku Unu bili su i:

Glinsko područje

U drugom pravcu srpskog terorističkog napadaja “Žaoka” bilo je angažirano oko 700 srpskih terorista među kojima pripadnici ‘milicije’ i ‘specijalci’ tj. pripadnici tzv. jedinice za posebne namjene iz Knina a kojima je neposredno zapovijedao Dragan Vasiljković zvan kapetan Dragan (B 001-014B 001-018). Njihov je zadatak bio zauzeti glinsku policijsku postaju i ovladati Glinom (A 301-060; A 301-083A 301-088), Viduševcem (A 301-088A 301-092A 301-093), Jukincem (A 301-089A 301-092A 301-095).
Pri napadaju na policijsku postaju u Glini srpski su teroristi u sprezi s pripadnicima JNA izveli ranije osmišljeni i dogovoreni napad na tenk JNA (A 301-089A 301-092A 301-095A 301-096). Pri napadu na Viduševac srpski teroristi i pripadnici JNA uništili su katoličku crkvu i mjesnu školu prema ranije utvrđenom planu (A 301-092).

 

Djelomičan uvid u tijek i dinamiku izvođenja terorističke akcije “ŽAOKA” nazire se iz Izjava i Izvještaja srpskih terorista podnošenih neposredno po ispunjenju postavljenih ciljeva u Pounju (A 301- 060A 301- 077A 301- 078A 301- 079A 301- 080A 301- 081A 301- 082A 301-083 i A 301-098) i glinskom području (A 301-088A 301-089A 301-090A 301-091A 301-092A 301-093A 301-094;A 301-095A 301-096 i A 301-097).

 

Tijekom srpskog terorističkog napada na PP Glina smrtno je stradao njemački novinar Egon Skotland.

 

Po završetku srpske terorističke akcije “ŽAOKA” dolazi do međusrpskih optužbi i obračuna zbog gubitaka u ljudstvu (A 301-065 /najmanje 17 ranjenih/) i propusta a traže se ostavke od odgovornih osoba (A 301-083A 301-098).

 

 

POPIS SUDIONIKA SRPSKIH TERORISTIČKIH AKCIJA NA
BANOVINI, LJETA 1991. I NJIHOVIH POMAGAČA

A

ADAMOVIĆ, (Milivoj) Nikola (r. 08.04.1965., G. Mliniga) – Ranjen 26.07.1991. (A 301-065)

ARBUTINA, Dragan – Vojnu obuku započeo 13.07.1991. u Centru za obuku ‘Šamarica’ na Čović brdu kao pripadnik III. bataljuna, I. brigade (A 301-062)

ARBUTINA, Mirko – Vojnu obuku započeo 13.07.1991. u Centru za obuku ‘Šamarica’ na Čović brdu kao pripadnik III. bataljuna, I. brigade (A 301-062)

 

B

BABIĆ, Milan – (A 301-060, B 001-014, B 001-016)

BEKIĆ, (Vladimir) Borivoje ‘Boro’ (r. 10.10.1958., Glina) – Posredovao u dopremi i raspodjeli naoružanja Srbima Banovine (A 301-060, IB 8795789, IB 5986532)

BELAJAC, Ilija – Komandir jednog voda ‘Divnjakinjine jedinice’ (A 301-060)

BIJELAC, (Miloš) Nikola (r.05071958., D. Javoranj) – Član Ratnog štaba Dvor, Načelnik SUP-a Dvor, ranjen 26.07.1991. (A 301- 065, A 301- 067, A 301-083)

BIJELIĆ, Mirko – Pripadnik dobrovoljačke jedinice od cca 80/90 osoba smještenih u Centru za obuku ‘Šamaricu’ (A 301-060)

BOBERA ili BOBARA, Dušan – Operativac pri Centru za obuku ‘Šamarica’ na Čović brdu zadužen za opskrbu i nabavke te strojevu obuku (A 055- 001, A 301-060)

BOLJANIĆ, Nikola (iz Dvora) – Načelnik Ratnog štaba Dvor (A 301- 064, A 301-064A, A 301- 066, A 301- 067, A 301- 075, A 301- 076, A 301- 085, A 301- 086, A 301-098)

BORIĆ, Grujica – (B 001-014)

BOROJEVIĆ, Stevo – Jedan od tri komandira specijalne jedinice od cca 80 osoba smještenih u Centru za obuku ‘Šamaricu’ (A 301-060)

BOROMISA, Rajko – Komandir jednog voda ‘Divnjakinjine jedinice’ (A 301-060)

BOŽIĆ, Rade – Pripadnik jedinice za posebne namjene Službe državne ‘bezbednosti’, prošao obuku u Golubiću kod Knina (A 301- 079, A 301-081, B 001-011, B 001-014)

BOŽOVIĆ, RAJO – (B 001-002)

BOŽOVIĆ, ? – (A 301-060)

 

C

CRLJENICA, Rade – Vojnu obuku započeo 13.07.1991. u Centru za obuku ‘Šamarica’ na Čović brdu kao pripadnik I. bataljuna, I. brigade (A 301-062)

CVETOJEVIĆ, Rade (iz Dvora) – Pomoćnik načelnika Ratnog štaba Dvor, komandant III. bataljuna I. brigade (A 301- 067, A 301- 076, A 301-082)

 

Č

ČAVIĆ, Nikola (iz Dvora) – Član Ratnog štaba Dvor zadužen za ekonomat (A 301-067)

ČAVIĆ, Jovo – Jedan od tri komandira specijalne jedinice od cca 80 osoba smještenih u Centru za obuku ‘Šamaricu’ (A 301-060)

ČAVIĆ, Željko – Jedan od tri komandira specijalne jedinice od cca 80 osoba smještenih u Centru za obuku ‘Šamaricu’ (A 301-060)

 

Ć

ĆORKOVIĆ, Slobodan – Vojnu obuku započeo 13.07.1991. u Centru za obuku ‘Šamarica’ na Čović brdu kao pripadnik III. bataljuna, I. brigade (A 301-062)

 

D

DEVETAK, Ljuban – Vojnu obuku započeo 13.07.1991. u Centru za obuku ‘Šamarica’ na Čović brdu kao pripadnik II. bataljuna, I. brigade (A 301-062)

DIVJAKINJA, Stanko ‘Cane’ – Sudjelovao u napadu na PP Glina 26. lipnja (zapovijedao s preko 400 srpskih terorista); Komandant terorističke jedinice (oko 170 naoružanih osoba) osnovane 15.07.1991. u selu Obljaju (A 301-060, IB 8795789)

DOBROTA, Milan – Pripadnik jedinice za posebne namjene Službe državne ‘bezbednosti’ (A 301-095)

DODOŠ, (Aćim) Mile (r. 15.07.1951., Grmušani) – Ranjen 26.07.1991. (A 301-065)

DRAGELJEVIĆ, Milan – Komandir voda veze (A 301-076)

DROBNJAK, (Žarko) Bojan – Potporučnik JNA, tenkist, srpnja 1991. u Glini je u sprezi s srpskim teroristima sudjelovao u pripremi i provedbi ranije osmišljenog napada na tenk JNA, naredbom broj 7-173 Saveznog sekretara za narodnu obranu SFRJ od 14. decembra 1991. godine izvanredno je unaprijeđen u čin ‘poručnika oklopnih i mehanizovanih jedinica’ s danom 11.11.1991. (A 212- 002, A 301- 089, A 301- 092, A 301- 095, A 301-096, B 001-014)

 

Đ

ĐERMANOVIĆ, Đuro – Vojnu obuku započeo 13.07.1991. u Centru za obuku ‘Šamarica’ na Čović brdu kao pripadnik I. bataljuna, I. brigade (A 301-062)

 

F

FILIPOVIĆ, Dragan ‘major Fićo’ – Nižerangirani pripadnik Srbijanske državne ‘bezbednosti’ (A 301-069, B 001-002, B 001-014, B 001-019)

 

G

GRABUNDŽIJA, Savan dipl. pravnik (iz Donje Oraovice) – Član Ratnog štaba Dvor zadužen za ‘saobraćaj i veze’, član Ratnog štaba Banije i Korduna zadužen za politički rad (A 301- 067, A 301- 072, A 301-098)

GAŠIĆ, dr. Darko – liječnik bolnice u Dvoru u vrijeme počinjenja zločina nad ranjenim Hrvatima u bolnici (Ante 002)

GRČIĆ, Radovan – Vojnu obuku započeo 13.07.1991. u Centru za obuku ‘Šamarica’ na Čović brdu kao pripadnik I. bataljuna, I. brigade (A 301-062)

GRNOVIĆ, Mićo – (A 301-060)

 

H

HERCEG, Zoran – Pripadnik jedinice za posebne namjene Službe državne ‘bezbednosti’ (A 301- 091, A 301-097)

 

I

IĆITOVIĆ, (Nebojša) Milan (r. 1968., G. Bjelovac) – Ranjen 26.07.1991. (A 301-065)

ILIĆ, (Milivoj) Miladin (r. 28.09.1955., Kotor Varoš) – Pripadnik srpske terorističke postrojbe koja je, 26.06.1991. izvele oružani napad na policijsku postaju Glina kojom prilikom je i poginuo (A 071-022)

IVANOVIĆ, Miloš (iz Hrtića) – Član Ratnog štaba Dvor – oficir za ‘bezbjednost’ (A 301- 067, A 301- 076, A 301-098)

IVANOVIĆ, Živojin ‘Crnogorac’ ‘Žika’ (iz Fulnoga kod Novog Sada) – Pripadnik jedinice za posebne namjene Službe državne ‘bezbednosti’, prošao obuku u Golubiću kod Knina (A 301- 060, A 301- 088, A 301- 091, A 301- 092, A 301- 093, A 301- 094, A 301-097, B 001-002, B 001-011, B 001-014, B 001-016, B 001-019)

 

J

JANOŠEVIĆ, Marijan (iz Dvora) – Član Ratnog štaba Dvor zadužen za informiranje (A 301-067)

JELIĆ, Nebojša ‘Piksi’ – Komandir jednog voda ‘Divnjakinjine jedinice’ (A 301-060, IB 5986532)

JOKA, (Petar) Mila, (r. 17.09.1950., Dvor) – Ranjen 26.07.1991. (A 301-065)

JOVANOVIĆ, ZVEZDAN ‘Zveki’ – (B 001-002, B 001-011, B 001-014, B 001-019)

JOVIĆ, dr. Dušan (iz Gline) – Predsjednik skupštine općine Glina; komandant srpskog ‘Ratnog štaba Banije i Korduna’ (A 301- 060, A 301-074, B 001-016, IB 8795789)

 

K

KAČAR, (Mile) Dušan (r.16.06.1958., Javnica) – Komandant I. voda III. čete, III. bataljuna I. brigade, ranjen 26.07.1991. (A 301- 065, A 301- 082, A 301-083)

Kapetan Dragan – vidi pod VASILJKOVIĆ, Dragan

KARAPANDŽA, Milan – Komandir vojne policije (A 301- 060, A 301-076, B 001-019)

KARAPANDŽA, ? – Jedan od tri komandira dobrovoljačke jedinice od cca 80/90 osoba smještenih u Centru za obuku ‘Šamaricu’ (A 301-060)

KEPČIJA, Mirko – Vojnu obuku započeo 13.07.1991. u Centru za obuku ‘Šamarica’ na Čović brdu kao pripadnik I. bataljuna, I. brigade (A 301-062)

KLADAR, Borislav – Vojnu obuku započeo 13.07.1991. u Centru za obuku ‘Šamarica’ na Čović brdu kao pripadnik I. bataljuna, I. brigade (A 301-062)

KNEŽEVIĆ , – Zamjenik Nikole Sundaća komandira diverzantskog voda (A 301-098, B 001-014?)

KOMAZEC, Goran – Pripadnik jedinice za posebne namjene Službe državne ‘bezbednosti’ -narednik (A 301- 079, A 301-098)

KRAJČINOVIĆ, Vojo – Operativac pri Centru za obuku ‘Šamarica’ na Čović brdu zadužen za ‘vozni park’ (A 301-060)

KRNJAJIĆ, LJubomir – Vojnu obuku započeo 13.07.1991. u Centru za obuku ‘Šamarica’ na Čović brdu kao pripadnik III. bataljuna, I. brigade (A 301-062)

 

L

LEKA, Neven (od Obrovca)- Pripadnik jedinice za posebne namjene Službe državne ‘bezbednosti’ (A 301- 060, A 301-096)

LYNCH, Mark – Englez, pilot, nekad pripadnik Crvenih beretki britanske armije, na poziv Dragana Vasiljkovića sudjelovao je pri organiziranju kampa za obuku srpskih terorista u Golubiću kod Knina travnja/svibnja 1991. (B 001-014)

 

LJ

LJILJAK, (Mirko) Milan (r.11.12.1965., Sisak) – Pripadnik jedne od srpskih terorističkih postrojba koje su, 26.07.1991. pod zapovjedništvom Dragana Vasiljkovića zvanog kapetan Dragan izvele oružani napad na policijsku postaju Glina kojom prilikom je i poginuo (A 071- 022, A 301-060)

LJUBIŠIĆ, Nenad – Vojnu obuku započeo 13.07.1991. u Centru za obuku ‘Šamarica’ na Čović brdu kao pripadnik I. bataljuna, I. brigade (A 301-062)

 

M

MARTIĆ, Duško – (A 301-060)

MARIĆ, (Mire) Nenad (r. 19.12.1966., Dvor) – Ranjen 26.07.1991. (A 301-065)

MARTIĆ, Milan – Ministar obrane SAO Krajine (A 301- 060, A 301-075, B 001-014, B 001-016, Ante 003)

MARTIĆ, Siniša ‘Šilt’ – (A 301-060)

MEANDŽIJA, Milorad – Vojnu obuku započeo 13.07.1991. u Centru za obuku ‘Šamarica’ na Čović brdu kao pripadnik I. bataljuna, I. brigade (A 301-062)

MEDAKOVIĆ, Saša ‘Sale’ – Pripadnik jedinice za posebne namjene Službe državne ‘bezbednosti’ (A 301- 089, A 301- 090, A 301- 092, A 301-095, B 001-014)

MENIĆANIN, (Stanko) Nenad (r. 07.03.1953., Dvor) – Ranjen 26.07.1991. (A 301-065)

MIJOVIĆ, Vasilije ‘Vaso’ ili ‘Ladni’ – (B 001-002, B 001-014, B 001-019)

MILANČEVIĆ, Milan – Komandir voda od oko 28 ljudi specijalne policijske jedinice kojom je zapovijedao Željko Sanader (A 301-060)

MILETIĆ, Simo (iz Udetina) – Načelnik centra za obuku ‘Šamarica’, komandir specijalne jedinice, član Ratnog štaba Dvor (A 301- 060, A 301- 062, A 301- 067, A 301-076)

MITIĆ, Miladin – Komandant II. bataljuna II. brigade (A 301- 064, A 301- 076, A 301- 083, A 301- 084, A 301-087)

MOMČILOVIĆ, Duško – (A 301-060)

MOMČILOVIĆ, Đujo – Komandir jednog voda ‘Divnjakinjine jedinice’ (A 301-060)

MRĐENOVIĆ, Rade (iz Matijevića) – Član Ratnog štaba Dvor – oficir za ‘bezbjednost’ (A 301-067)

MUJIĆ, ? – jedan od dvojice vezista u Centru ‘Šamarica’ (A 301-060)

NOVAKOVIĆ, Božo – Pripadnik jedinice za posebne namjene Službe državne ‘bezbednosti’ – pomoćnik Rade Božića (A 301- 079, A 301-081)

 

N

NOŽINIĆ, Nikola – Operativac pri Ratnom štabu Dvora (A 301- 064, A 301-076)

NUŽDA, (Milan) Boris (r. 11.04.1961., Dvor) – Ranjen 26.07.1991. (A 301-065)

 

O

OLUIĆ, Dragan – Pripadnik jedinice za posebne namjene Službe državne ‘bezbednosti’ (A 301-090, B 001-011, B 001-014, B 001-019)

ORLOVIĆ, (Milan) Predrag (r. 23.07.1965., Dvor) – Ranjen 26.07.1991. (A 301-065, Ante 004)

ORLOVIĆ, Stevo ‘Braco’ – Komandant I. bataljuna I. brigade (A 301- 076, A 301- 082, A 301-083)

OSTOJIĆ, Branko – Vojnu obuku započeo 13.07.1991. u Centru za obuku ‘Šamarica’ na Čović brdu kao pripadnik III. bataljuna, I. brigade (A 301-062)

OSTOJIĆ, Dušan – Jedan od tri komandira dobrovoljačke jedinice od cca 80/90 osoba smještenih u Centru za obuku ‘Šamaricu’ (A 301-060)

OSTOJIĆ, Pero – Vojnu obuku započeo 13.07.1991. u Centru za obuku ‘Šamarica’ na Čović brdu kao pripadnik III. bataljuna, I. brigade (A 301-062)

OSTOJIĆ, Zoran – Vojnu obuku započeo 13.07.1991. u Centru za obuku ‘Šamarica’ na Čović brdu kao pripadnik III. bataljuna, I. brigade (A 301-062)

OSTOJIĆ, Željko – Pripadnik specijalne jedinice od cca 80 osoba smještenih u Centru za obuku ‘Šamaricu’ (A 301-060)

 

P

PAPRICA, Milorad – (A 301-076)

PASPALJ, Mile – Komandir jednog voda ‘Divnjakinjine jedinice’ (A 301-060, IB 5789874)

PAŠIĆ, (Josip) Milan (r. 30.10.1952., Pakovac) – Ranjen 26.07.1991. (A 301-065)

PODUNAVAC, (Đuro) Jovan (r. 01.12.1965., Dvor) – Ranjen 26.07.1991. (A 301-065)

POPOVIĆ Mića – Komandant bataljuna (A 301- 064, A 301- 079, A 301-083)

POPOVIĆ, Miloš – Komandant I. bataljuna II. brigade (A 301-076)

POPOVIĆ, Mišo – Pripadnik jedinice za posebne namjene Službe državne ‘bezbednosti’ (A 301- 079, A 301-098)

POPOVIĆ, Petar – Komandant II. bataljuna I. brigade (A 301-076)

PRALICA, Dušan (nastavnik iz Dvora) – Radio u Centru za obuku ‘Šamarica’ na Čavić brdu – zadužen za ‘štampu’ i političko-taktičku obuku (A 301- 060, A 301-076)

PRERADOVIĆ, Vera (r.1971.) – (A 301-060)

PUPOVAC, Nikola – (A 301- 091, A 301-094, B 001-011, B 001-014, B 001-019)

 

R

RADIŠEVIĆ, Jovo – Pripadnik dobrovoljačke jedinice od cca 80/90 osoba smještenih u Centru za obuku ‘Šamaricu’ (A 301-060)

RADOJČIĆ, Vlado – Vojnu obuku započeo 13.07.1991. u Centru za obuku ‘Šamarica’ na Čović brdu kao pripadnik II. bataljuna, I. brigade (A 301-062)

RAJŠIĆ, Simo dipl. ing. (iz Dvora) – Predsjednik predsjedništva Skupštine općine Dvor, član Ratnog štaba Dvor, član Ratnog štaba Banije i Korduna (A 301- 071, A 301- 072, A 301-074)

RAKAS, (Mile) Predrag (r. 10.09.1970., Matijevići) – Ranjen 26.07.1991. (A 301-065)

RAPAIĆ , – kapetan JNA (A 301-092)

RAPIN, ? – Jedan od tri komandira dobrovoljačke jedinice od cca 80/90 osoba smještenih u Centru za obuku ‘Šamaricu’ (A 301-060)

RESANOVIĆ, Nikola – Vojnu obuku započeo 13.07.1991. u Centru za obuku ‘Šamarica’ na Čović brdu kao pripadnik I. bataljuna, I. brigade, komandir čete Jovac (A 301- 062, A 301-082)

RESANOVIĆ, LJ. – Komandant bataljuna (A 301-064)

ROKSANDIĆ, (Lazo) Branko (r. 01.07.1966., Šamarički Brđani) – Ranjen 26.07.1991. (A 301-065)

ROKSANDIĆ, (Dmitar) Milan (r. 23.07.1955., Širakarica) – Ranjen 26.07.1991. (A 301-065)

 

S

SAMARDŽIJA, Gojko (iz Dvora) – Član Ratnog štaba Dvor, komandant TO Dvor (A 055- 001, A 301- 067, A 301-083)

SAMARDŽIJA, Ljuban – Vojnu obuku započeo 13.07.1991. u Centru za obuku ‘Šamarica’ na Čović brdu kao pripadnik I. bataljuna, I. brigade (A 301-062)

SANADER, Dragan – Zamjenik načelnik centra za obuku ‘Šamarica’ (A 301-060)

SANADER, Željko – Komandir specijalne policijske jedinice od cca 80 osoba smještenih u Centru za obuku ‘Šamaricu’ (A 301- 060, A 301- 076, A 301- 082, A 301-083)

SAVIĆ, (Rade) Milan (r. 02.10.1961., Ćore) – Ranjen 26.07.1991. (A 301-065)

SIMATOVIĆ, Franko ‘Frenki’ – Pomoćnik Jovice Stanišića, šefa Srbijanske državne ‘bezbednosi’ (A 301-069, B 001-002, B 001-011, B 001-014, B 001-019)

SIMIĆ, Nikola – Pripadnik jedinice za posebne namjene Službe državne ‘bezbednosti’ (A 301-092, B 001-019)

SLAVNIĆ, ? – kapetan, komandir jednog voda ‘Divnjakinjine jedinice’ (A 301-060)

SLAVULJ, Pero – Vojnu obuku započeo 13.07.1991. u Centru za obuku ‘Šamarica’ na Čović brdu kao pripadnik III. bataljuna, I. brigade (A 301-062)

STANIŠIĆ, Jovica – Šef Srbijanske državne ‘bezbednosi’ (B 001-002, B 001-014, B 001-019)

STEFANOVIĆ, (Čedomir) Dragiša (r. 12.07.1969., Paraćin) – Pripadnik srpske terorističke postrojbe koja je, 26.06.1991. izvele oružani napad na policijsku postaju Glina kojom prilikom je i poginuo (A 071- 022, A 301-060)

STEFANOVIĆ, Čedomir (r. 14.02.1949. u Paraćinu, živio u selu Brestiku kod Gline) – Radio u Centru za obuku ‘Šamarica’ na Čavić brdu – zadužen za strojevu obuku (A 301-060)

STOJAKOVIĆ, (Stanko) Dmitar (r. 26.03.1955., Trgovi) – Ranjen 26.07.1991. (A 301-065)

STOJAKOVIĆ, Pero – Vojnu obuku započeo 13.07.1991. u Centru za obuku ‘Šamarica’ na Čović brdu kao pripadnik II. bataljuna, I. brigade (A 301-062)

SUNDAĆ, Nikola (iz D. Javornja) – Član Ratnog štaba Dvor, komandir diverzantskog voda (A 301- 067, A 301- 077, A 301- 083, A 301-098)

SUNDAĆ, Stojan – Vojnu obuku započeo 13.07.1991. u Centru za obuku ‘Šamarica’ na Čović brdu kao pripadnik I. bataljuna, I. brigade (A 301-062)

SUNDAĆ, Tošo – (A 301-083, Ante 004)

 

Š

ŠLJIVAR, Živko – Pripadnik jedinice za posebne namjene Službe državne ‘bezbednosti’ (A 301-077)

ŠTRBAC, Dragan – Vojnu obuku započeo 13.07.1991. u Centru za obuku ‘Šamarica’ na Čović brdu kao pripadnik I. bataljuna, I. brigade (A 301-062)

 

T

TADIĆ, Miroslav – Vojnu obuku započeo 13.07.1991. u Centru za obuku ‘Šamarica’ na Čović brdu kao pripadnik II. bataljuna, I. brigade (A 301-062)

TADIĆ, Radomir – Vojnu obuku započeo 13.07.1991. u Centru za obuku ‘Šamarica’ na Čović brdu kao pripadnik I. bataljuna, I. brigade (A 301-062)

TINTOR, Dušan (iz Dvora) – Član Ratnog štaba Dvor zadužen za privredu (A 301-067)

 

V

VAJAGIĆ, Bogdan (iz Dvora) – Predsjednik izvršnog vijeća SO Dvor; komandant Ratnog štaba Dvor; član Ratnog štaba Banije i Korduna (A 301- 060, A 301- 061, A 301- 063, A 301-066A, A 301- 067, A 301- 068, A 301- 070, A 301- 072, A 301- 075, A 301- 076, A 301- 083, A 301- 084, A 301-087, B 001-016, B 001-031, IB 6497432)

VASILJKOVIĆ, Dragan ‘ kapetan Dragan’ (Daniel Snedden) – Komandant jedinice za posebne namjene, uz pomoć Engleza Marka Lyncha organizirao je kamp za obuku srpskih terorista u Golubiću kod Knina (A 301- 060, A 301- 069, A 301- 075, A 301- 076, A 301- 083, A 301-088, B 001-011, B 001-014, B 001-016, B 001-018, B 001-019, B 001-031, Ante 003)

VIŠEKRUNA, Vaso (Banja Luka) – (A 301-076)

VLADIĆ, ? – (A 301-060)

VLADIĆ, ? – (A 301-060)

VLADIĆ, Damir – Pripadnik jedinice za posebne namjene Službe državne ‘bezbednosti’ (A 301- 060, A 301-093, B 001-019)

VRANEŠEVIĆ, Dragan – Komandir SUP-a Dvor (A 301- 076, A 301-083, IB 5963781, IB 6497432)

VUČKOVIĆ, Borjan – (A 301-089)

VUČKOVIĆ, Ilija ‘Rambo’ – poručnik, ‘specijalac’, komandir odjeljenja (A 301- 088, A 301- 092, A 301- 093, A 301-097, B 001-011, B 001-019)

VUJAKLIJA, Miroslav – Vojnu obuku započeo 13.07.1991. u Centru za obuku ‘Šamarica’ na Čović brdu kao pripadnik III. bataljuna, I. brigade (A 301-062)

VUJANIĆ, (Nikola) Milan (r. 15.07.1950., Hrtić) – Ranjen 26.07.1991. (A 301-065)

VUJČIĆ, Dragan – Vojnu obuku započeo 13.07.1991. u Centru za obuku ‘Šamarica’ na Čović brdu kao pripadnik III. bataljuna, I. brigade (A 301-062, IB 8795789)

VUKŠA, Stevo – Pripadnik odjeljenja kojim je zapovjedao Ilija Vučković (A 301-091)

VUROTA, dr. Veselin (iz Dvora) – član Ratnog štaba Dvor zadužen za zdravstvo; ravnatelj bolnice u Dvoru – odobravao počinjenje zločina nad Hrvatima u ‘njegovoj’ bolnici (A 301-067, doc 04)

 

Z

ZORIĆ, Vukašin – Glavni urednik lista ‘Nova riječ’ sa sjedištem u selu Gornji Klasnić (A 301-060)

ZUBER, Dragan – Vojnu obuku započeo 13.07.1991. u Centru za obuku ‘Šamarica’ na Čović brdu kao pripadnik III. bataljuna, I. brigade (A 301-062)

 

Ž

ŽILIĆ, Dragan – Operativac pri Centru za obuku ‘Šamarica’ na Čović brdu zadužen za skladište (A 301-060)

ŽUNIĆ, Nikola – (A 301-098)

 

Nepotpuni podaci i nadimci:

Džo – (A 301-060)

Gari – (A 301-060)

Kami Lima – (A 301-060)

?, Marinko – Vozač kamiona 2t kojim je dobavljao kruh iz Dvora u Centar za obuku ‘Šamarica’ na Čović brdu (A 301-060)

Mira – Medicinska sestra pri Centru za obuku ‘Šamarica’ na Čović brdu (A 301-060)

Nada – Medicinska sestra pri Centru za obuku ‘Šamarica’ na Čović brdu (A 301-060)

Nikola – (A 301-080)

Struja – (A 301-060)

Sova – iz Gline (A 301-060)

Titin – (A 301-076)

?, ? ‘Top’ – jedan od dvojice vezista u Centru ‘Šamarica’ (A 301-060)

 

  1. Komentiraj

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s

%d bloggers like this: